Om Sai Baba
En avatar? En avatar, hva er det for noe?

Sathya Sai Baba sies å være en Pourna Avatar (full Avatar). I følge gammel Vedisk åndsfilosofi er det en Gudommelig inkarnasjon som kommer til jorden for å oppløfte menneskeheten i en periode av sterkt forfall.

I Bhagavad Gita sier Krishna: «Og vit også, Arjuna, at som det Guddommelige i alle skapninger og all natur, er jeg ufødt og udødelig. Og enda, fra tid til annen, manifesterer jeg meg i menneskelig form ved egen vilje. Når Dharma (det gode) er i forfall og det urettvise kommer i overvekt, tar jeg form. I hver tidsalder kommer jeg for å beskytte det gode og utrydde det onde, for å gjenopprette Dharma. Jeg kommer med dette formål i tider med moralsk og åndelig krise.” (Kap.4.6 – 8)

På jorden i dag?

Sai Baba i ung alder
Betingelsene er helt klart tilstede i en tid der vi bl.a. er nær ved å utslette vår egen klode med vårt overforbruk. Og det fins mangfoldige tusen mennesker over hele jorden som kan vitne om at de har fått et nytt og bedre liv etter sitt møte med Sai Baba.

Sathya Sai Baba ble født i en bitteliten indisk landsby, Puttaparti, den 23. November 1926. Dagen etter kom en annen stor åndelig mester – et helt annet sted i India -, sri Aurobindo, ut fra sin mangeårige meditasjons retreat i ens ærend for å erklære at Krishna-bevisstheten nå var kommet ned til jorden igjen.

Den lille Sathyanarayena Raju, som Sai Baba het til å begynne med, var spesiell helt fra starten av. Han viste usedvanlig nestekjærlighet og medfølelse med andre allerede som liten gutt, bl.a. ga han bort maten sin til tiggere og hjalp sine fattige venner i landsbyen på ulike måter. Allerede i 4-årsalderen begynte folk å kalle ham “Guru”. Han samlet de andre barna og lærte dem åndelige sanger som han skrev selv fra 7-års-alderen. Han skrev også skuespill med åndelig innhold som han fikk oppført med barna i landsbyen. Han gjorde mange ting det ikke fantes noen åpenbar forklaring på, materialiserte frukter (rett ut av løse luften) som ikke fantes i den aktuelle sesongen, svarte på kompliserte spørsmål om Vedisk åndsfilosofi, – han kunne til og med korrigere de Brahminske prestene på spesielle punkter.
I en alder av fjorten år kom han ut med en offentlig erklæring om sin oppgave som avatar; – å gjenopprette Dharma, å blåse liv i gammel Vedisk viten, å vise menneskeheten veien tilbake til sin sanne natur – som er Gudommelig kjærlighet.
Da flyttet han også hjemmefra og etablerte begynnelsen til sin ashram (et åndelig senter) i den samme lille landsbyen. Fire år senere ble det som i dag kalles “old Mandir” (Det gamle tempelet) bygget.
Ja.. Han utretter mirakler, han helbreder syke, han manifesterer hellig aske osv. Listen er endeløs, og har nå pågått i 68 år uten stans, uten så mye som en halv ukes ferie og helt uten at han noensinne har vist noen antydning til å skifte mening eller endre retning.
Det kommer millioner av mennesker dit fra alle kanter av verden. Det er folk fra alle religioner og nasjoner som samles under samme tempel-tak. Bare det er jo i seg selv et mirakel. Det er ytterst sjelden noe mindre enn 2 – 3000 mennesker der.

Så hvorfor kommer de dit, alle sammen? Noen kaller ham en tryllekunstner, andre sier han driver med svindel. Men det er ikke mange tryllekunstnere som samler så mange tusen mennesker omkring seg, dag etter dag, år etter år, hvor sjarmerende, intelligente eller karismatiske de nå enn måtte være. Så hvorfor ? Antakelig fins det bare ett svar på dette, som gjør det begripelig: Kjærlighet.

Sathya Sai Baba er som en levende magnet med sin sterke utstråling av ren, uselvisk kjærlighet. Det er til å ta og føle på for enhver sensitiv person. Hans blotte nærvær åpner hjerter i tusentall. Han gjør også en innsats for de fattige i India som er helt uten sammenligning i historien. Men dette vil bli omtalt på et annet sted på disse sidene.

Trippel-avtar

Sathya Sai Baba er den andre i en rekkefølge av tre Avatarer som kommer tett på hverandre nå i vår tid, og disse har igjen en forbindelse til Kabir.

Shirdi Sai Baba
Den første, Shirdi Sai Baba, som også ble regnet for å være en “Pourna Avatar”, og som er kjent og kjær over hele India i dag, døde i 1918, over åtti år gammel, og kort tid før han døde sa han at han ville bli gjenfødt som gutt etter åtte år. Åtte år senere ble Sathya Sai Baba født.
Landsbyen Shirdi lå mange dagsreiser lenger nord-vest i India, nærmere Bombay, og det fantes ingen forbindelse mellom de to små landsbyene. Begge var avsidesliggende og vanskelig tilgjengelige steder på den tiden. Derfor var det til å begynne med ingen som skjønte hva den unge 14-åringen, Sathyanarayena, mente da han erklærte at han var en reinkarnasjon av Sai Baba. Men etter hvert ble det kjent, og det viste seg at de to hadde svært mange likhetstrekk, selv om Shirdi Sai Baba levde og kledde seg som en muslimsk asket, og den nå levende Sai Baba kommer fra en hinduistisk kultur.
Blant annet har de det felles at de bevisst har gått inn for å bryte ned grensene mellom religioner. Shirdi Sai Baba levde dels i en muslimsk moske’ og dels i et hinduistisk tempel. Sathya Sai Baba har en lotusblomst med symboler for de fem største religionene i India som sitt kjennemerke.

Sathya Sai Baba har også sagt at det vil komme en tredje Avatar etter hans død, og han har allerede oppgitt hvor denne vil komme til å bo, i området Karnataka sør for Bangalore. Han får navnet Prema Sai Baba.

Det faller naturlig å tenke seg at det må være svært tungtveiende grunner til at det kommer en trippelavatar til jorden. Det er interessant å se det i forbindelse med den store forandringen som er forutsagt i Mayakalenderen i 2012. Sai Baba har også ved mange anledninger sagt at en stor forandring er underveis i menneskehetens evolusjon og ifølge ham er dette noe svært positivt, – ikke bare for de som følger ham, men for alle. Det er noe stort og positivt som skjer med hele vår klode nettopp nå. Men det er også en vanskelig tid. Vi blir tvunget opp til et høyere bevissthetsplan, og dette kan ikke skje helt smertefritt. Vi trenger hjelp. Derfor kommer tre Full Avatarer på løpende bånd. De dekker en periode på nesten 300 år.

Sai Baba arbeidet aktivt med sin misjon hele sitt liv.