Fra en SSSIO medisinsk hjelpeleir i Polen, 2009

I forbindelse med den store strømmen av flyktninger som har kommet og fortsatt kommer til Europa har Sai Baba Organisasjonens Disaster Relief Committee  sammen med lokallag i Østerike og Tyskland tatt initiativ til å opprette en medisinsk hjelpeleir  bestående av én lege, én sykepleier og én generell assistent.
Hjelpeleiren vil bli opprettet i Kufstein i Tyskland hvor det finnes en transittleir for asylanter som blir underbrakt i telt. Pågangen av flyktninger er fortsatt stor og behovet for hjelp vil øke nå i de kalde vintermånedene og leiren vil i første omgang være åpen i to måneder med mulighet for forlengelse.

Det trengs nå personell for å drive hjelpeleiren, både medisinsk personell og assistenter som ikke har medisinsk erfaring. Man bør bli minimum tre dager men det er mulig å bli lenger. Overnatting vil bli organisert av den lokale Sai Gruppa. Nærmeste flyplass er München i Tyskland.

For spørsmål ta kontakt

 

Share →