8. November 2013 ble Tacloban og de nærliggende i Filippinene hard rammet av tyfonen Yolanda, en av de sterkeste stormene målt noensinne. Over 6000 mennesker omkom og mer enn én million mennesker ble etterlatt hjemløse. Den Internasjonale Sathya Sai Organisasjonen SSIO satte umiddelbart igang hjelpetiltak og det ble opprettet en lokal basecamp i Tacloban januar 2014.

Frivillige Sai-tilhengere fra hele verden har siden den gang organisert og bistått arbeidet med å fordele mat til trengende og skolebarn. I tillegg er det blitt organisert over seks medisinske hjelpe-leirer hvor frivillige leger, tannleger, og annet hjelpe-personnell fra hele verden har kommet for å bistå tusenvis av mennesker både i Tacloban og områdene rundt. I tillegg til å behandle fysiske sykdkommer ble det arrangmert tiltak for å behandle de psykiske og traumatiske symptonene mange lider under etter Yolanda.

Takket være hjelp fra både de Filippinske myndighetene og det internasjonale samfunnet har de rammede områdene mottatt mye hjelp siden tyfonen rammet men det vil fortsatt være behov for støtte i flere år fremover og SSIO kommer defor til å være tilstede over lengre tid for å bistå lokalbefolkningen. Det arbeides tett sammen med de lokale myndighetene og et fokusområde er utdanning. Mange av de lokale skolene ble hardt rammet og har til dels måtte gjennomføre undervisningen med begrensede midler, ofte utendørs eller i midlertidige telt. I 2014 ble det derfor valgt ut en lokal skole hvor SSIO vil gjenoppbygge og utvide klasserommene som ble ødelagt. Spesielt med prosjektet er at det nye bygget også vil ha et tak av betong som skal sikre det mot fremtidige stormer. Det vil også bli lagt vekt på rent vann til skolebarna med et system som samler opp regvann.

Det er i 2015 også blitt igangsatt et byggeprosjekt hvor ni boliger blir reist for å hjelpe de som mistet sine hjem under tyfonen og det er allerede blitt opprettet en fødselsklinikk i Dulag som ligger utenfor Tacloban.

En av våre Norske Sai tilhengere arbeidet i 2014 fire uker som frivillig i Tacloban for å bistå og dokumentere det frivillige arbeidet.

Det er fortsatt behov for frivillige til det lokale SSIO hjelpesenteret i Tacloban. Det trengs personnel både til å organisere hjelpearbeidet lokalt og til mer praktiske oppgaver som matfordeling, medisinske hjelpeleirer og andre lokale programmer. Alle kan bidra, uansett bakgrunn og erfaring men det kreves at du er villig til å bli minst en måned. Om du har interesse av å hjelpe ta kontakt med oss eller registrer deg direkte her.

For mer informasjon om hjelpearbeidet i Tacloban vennligst se her (på engelsk)

Tagged with →  
Share →