25. April 205 ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv som målte 7.8 på Richters skala. Over  6000 mennesker er til nå meldt omkommet og mer enn 14 000 personer skal være skadet. En stor del av befolkningen i Nepal er blitt hjemløse, spesielt er den tett befolkede hovedstaden Kathmandu hardt rammet. Manglende infrastruktur i Nepal gjør det vanskelig å nå frem med bistand, at mange veier er blitt ødelagt av jordskjelvet har ført til at mange landsbyer er uten vann, mat og medisiner.

Den Internasjonale Sathya Sai Organisasjonen (SSIO) i Nepal  igangsatte umiddelbart hjelpetiltak og har allerede bistått med katastrofehjelp i form mat, vann, klær, husly, og medisinsk hjelp. Utviklingen i landet blir vurdert fortløpende og ytterligere hjelpetiltak vil bli igangsatt. Hjelpearbeidet blir støttet økonomisk av SSIO og det er mulig å bidra med pengegaver om ønskelig. På grunn av stadige etterskjelv og da det generelt er dårlige transportmuligheter i Nepal oppfordres det for øyeblikket ikke til å reise til Nepal for å bistå arbeidet. Om det skulle være behov for frivillige vil vi informere om dette.

For mer informasjon om SSIO sin innsats i Nepal vennligst kontakt oss på epost.

Det er også mulig å følge oppdateringer (på Engelsk) på den offisielle siden for katastrofehjelp fra SSIO

 

Share →