Flere land i sone 6, Kroatia, Bosnia, og Serbia, er sterkt rammet av flom og oversvømmelser. Mer enn 1 million mennesker er blitt evakuert og hele landsbyer ligger under vann.

Omfanget er enormt men det meldes om at militæret, hjelpeorganisasjoner og frivillige allerede har gjort en massiv innsat for å dekke de grunnleggende behovene og situasjonen beskrives som stabil for øyeblikket. Representanter fra Sai Organisasjonen følger nøye med på utviklingen og muligheten til å bidra med nasjonal og internasjonal støtte.

Det vil i tiden som kommer være stort behov for støtte og frivillige med ulik kompetanse. Spesielt er det frykt for at den varme sommeren som står for døren kan føre til økte problemer og spredning av sykdom.

Om du skulle ønske å bidra så vennligst ta kontakt og vi vil videreformidle dette ønsket.

Share →